Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μπορεί να αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή. Η Key To Success δεσμεύεται να σας βοηθήσει βήμα προς βήμα στην έναρξη της επιχείρησής σας, να προετοιμάσει το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο και να πραγματοποιήσει το όραμά σας. Έχουμε επιλέξει έναν έναν τους καλύτερους επαγγελματίες στην αγορά, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνετε εσείς! Η μακρόχρονη εμπειρία μας μέσω των διασυνδέσεών μας μας με επαγγελματίες ειδικούς στο μάρκετινγκ, την ίδρυση, τα ακίνητα και τη διοίκηση θα είναι ένα πολύτιμο προσόν στο νέο σας ξεκίνημα.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
•Καθορισμός αγοράς.
•Γνώση αγοράς.
•Διενέργεια έρευνας αγοράς.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
•Καθορισμός του προϊόντος / υπηρεσίας.
•Προστασία ιδέας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MAΡΚΕΤΙΝΓΚ
•Στόχοι Μάρκετινγκ.
•Πελάτες-στόχος.
•Διαφήμιση.
•Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου/ επιστολών πώλησης
•Προώθηση πωλήσεων.
• Μελλοντική ανάπτυξη.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα στέλεχος της KTS για περισσότερες λεπτομέρειες

Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης μπορεί να αποδειχτεί μια δύσκολη αποστολή. Η Key To Success δεσμεύεται να σας βοηθήσει βήμα προς βήμα στην έναρξη της επιχείρησής σας, να προετοιμάσει το Επιχειρηματικό σας Σχέδιο και να πραγματοποιήσει το όραμά σας. Έχουμε επιλέξει έναν έναν τους καλύτερους επαγγελματίες στην αγορά, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνετε εσείς! Η μακρόχρονη εμπειρία μας μέσω των διασυνδέσεών μας μας με επαγγελματίες ειδικούς στο μάρκετινγκ, την ίδρυση, τα ακίνητα και τη διοίκηση θα είναι ένα πολύτιμο προσόν στο νέο σας ξεκίνημα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα στέλεχος της KTS για περισσότερες λεπτομέρειες

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
•Καθορισμός αγοράς.
•Γνώση αγοράς.
•Διενέργεια έρευνας αγοράς.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
•Καθορισμός του προϊόντος / υπηρεσίας.
•Προστασία ιδέας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MAΡΚΕΤΙΝΓΚ
•Στόχοι Μάρκετινγκ.
•Πελάτες-στόχος.
•Διαφήμιση.
•Σύνταξη ενημερωτικού δελτίου/ επιστολών πώλησης
•Προώθηση πωλήσεων.
•Μελλοντική ανάπτυξη.