Από τα πιο απλά ερωτήματα νομικής φύσης έως και τις απαιτήσεις για συμβουλές σε πολύπλοκα νομικά θέματα, η Key To Success έχει την τομεακή τεχνογνωσία για να σας παρέχει επαγγελματικές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα αναπτύξει υψηλής ποιότητας δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ KEY TO SUCCESS ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

•Το πιο κατάλληλο μέρος για να ιδρύσετε την επιχείρησή σας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της επιχείρησής σας, τη δραστηριότητα, τον προϋπολογισμό σας και τις απαιτήσεις των εμπορικών συναλλαγών.

•Καταχώρηση όλων των τύπων Εταιρικών Δραστηριοτήτων όπως οι Κατασκευές, Εργολαβίες, Συμβούλων Αρχιτεκτονικής & Μηχανικής, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Τουριστικές Δραστηριότητες & Γενικές Εμπορικές Δραστηριότητες

•Καταχώρηση όλων των τύπων εμπορικών εταιρειών στα ΗΑΕ, όπως ατομικές επιχειρήσεις, ΕΠΕ, Υποκαταστήματα ξένων εταιρειών.

•Ίδρυση εταιρειών σε όλες τις Ελεύθερες Ζώνες εντός των ΗΑΕ.

•Ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών σε όλες τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες

•Ολοκλήρωση προετοιμασίας των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδείας.

•Παροχή υπηρεσιών εταιρικού γραμματέα, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, της σύνταξης των πρακτικών και των ψηφισμάτων αυτών των συνεδριάσεων, της παρακολουθήσης των εταιρικών αρχείων για οντότητες του DIFC (Διεθνές Οικονομικό Κέντρο τουΝτουμπάι), υποβοήθηση της διοίκησης στην προετοιμασία των σχετικών δικαιολογητικών.

•Επανεξέταση και προετοιμασία των συμβάσεων της επιχείρησής σας.

Από τα πιο απλά ερωτήματα νομικής φύσης έως και τις απαιτήσεις για συμβουλές σε πολύπλοκα νομικά θέματα, η Key to Success έχει την τομεακή τεχνογνωσία για να σας παρέχει επαγγελματικές νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα αναπτύξει υψηλής ποιότητας δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα στέλεχος της KTS για περισσότερες λεπτομέρειες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ KEY TO SUCCESS ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

•Το πιο κατάλληλο μέρος για να ιδρύσετε την επιχείρησή σας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της επιχείρησής σας, τη δραστηριότητα, τον προϋπολογισμό σας και τις απαιτήσεις των εμπορικών συναλλαγών.

•Καταχώρηση όλων των τύπων Εταιρικών Δραστηριοτήτων όπως οι Κατασκευές, Εργολαβίες, Συμβούλων Αρχιτεκτονικής & Μηχανικής, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Τουριστικές Δραστηριότητες & Γενικές Εμπορικές Δραστηριότητες

•Καταχώρηση όλων των τύπων εμπορικών εταιρειών στα ΗΑΕ, όπως ατομικές επιχειρήσεις, ΕΠΕ, Υποκαταστήματα ξένων εταιρειών.

•Ίδρυση εταιρειών σε όλες τις Ελεύθερες Ζώνες εντός των ΗΑΕ.

•Ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών σε όλες τις υπεράκτιες δικαιοδοσίες

•Ολοκλήρωση προετοιμασίας των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδείας.

•Παροχή υπηρεσιών εταιρικού γραμματέα, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, της σύνταξης των πρακτικών και των ψηφισμάτων αυτών των συνεδριάσεων, της παρακολουθήσης των εταιρικών αρχείων για οντότητες του DIFC (Διεθνές Οικονομικό Κέντρο τουΝτουμπάι), υποβοήθηση της διοίκησης στην προετοιμασία των σχετικών δικαιολογητικών.

•Επανεξέταση και προετοιμασία των συμβάσεων της επιχείρησής σας.